Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bangsa indonesia diwajibkan untuk menanam tanaman perkebunan oleh Belanda pada masa sistem tanam paksa merupakan bentuk dari….

Bangsa indonesia diwajibkan untuk menanam tanaman perkebunan oleh Belanda pada masa sistem tanam paksa merupakan bentuk dari….

a. Penetrasi

b. Difusi

c. Sintesis

d. Penetration pacifique

e. Penetration violente 

Jawaban : e